Pronáší

Hledám varianty 'pronáší' [ pronáším (2) pronáší (1) pronášet (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 6:27...obrátí svou tvář a obdaří pokojem!' Tak budou pronášet jméno nad syny Izraele, a jim požehnám." V...
Deuteronomium 11:29...přivede do země, kterou přicházíš obsadit, budeš pronášet požehnání na hoře Gerizim a prokletí na hoře Ebal....
Žalmy 37:30... Ústa spravedlivého moudře mluví, jazykem pronáší spravedlivý soud, Zákon svého Boha si nosí v srdci,...
Izaiáš 45:23...a žádný jiný není. Při sobě samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou...
Amos 5:1...jméno Hospodin, Bůh zástupů. Slyšte slovo, jež pronáším nad vámi - žalozpěv nad domem Izraele: Panna...

Slova obsahující pronáší: pronáší (1) pronáším (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |