Prominul

Hledám varianty 'prominul' [ prominul (1) prominu (1) promineš (1) promine (1) promiň (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 4:10...v krev." Mojžíš ale Hospodinu odporoval: "Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk - ani dříve,...
Exodus 4:13...a budu učit, co máš říkat." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na...
Deuteronomium 15:2...Promíjení dluhů se bude dít takto: Každý věřitel promine svému bližnímu, co mu osobně půjčil. Nebude to od...
Deuteronomium 15:3...smíš, ale co máš u svého bratra, to mu osobně promineš. Jen u tebe nikdo není chudý! Hospodin, tvůj...
Soudců 6:13...s tebou, udatný hrdino!" Gedeon mu odpověděl: "Promiň, pane, ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle...
Soudců 6:15... sám přece posílám!" On však namítl: "Promiň, Pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v...
Jeremiáš 5:1...dbá na právo a usiluje o věrnost, pak Jeruzalému prominu. I když říkají: ‚Jakože Hospodin žije,' stejně...
Římanům 3:25...spravedlnost. Bůh totiž ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy, aby nyní prokázal svou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |