Promíjet

Hledám varianty 'promíjet' [ promíjí (1) promíjet (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
Deuteronomium 15:1... k níž přiložíš ruku. Každý sedmý rok budeš promíjet dluhy. Promíjení dluhů se bude dít takto: Každý...
2. Královská 24:4...Jeruzalém krve plný. Hospodin to nehodlal promíjet. Ostatní Joakimovy skutky - co všechno vykonal - o...
Přísloví 19:11...nad pány. Prozíravost brání člověku se hněvatpromíjet vinu je jeho ozdoba. Králova zlost - to je lví řev...
Pláč 3:42...zhřešili, vzbouřili jsme se - a ty jsi přestal promíjet. Zahalen hněvem jsi nás hnal, pobíjel jsi bez...
Micheáš 7:18...Kdo je Bůh jako ty? Kdo odpouští viny a hřích promíjí pozůstatku svého dědictví? Nezůstáváš rozhněvaný...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |