Prolomena

Hledám varianty 'prolomena' [ prolomil (5) prolomí (1) prolomena (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Samuel 5:20...proráží vodní proud, tak přede mnou Hospodin prolomil řady mých nepřátel." To místo pak nazval...
2. Královská 8:21...ze všech stran, ale on v noci vstal a obklíčení prolomil. Vojsko se mu pak rozuteklo domů. Edom tedy...
2. Královská 25:4...lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekli brankou mezi zdmi...
1. Letopisů 14:11..."Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel." Proto nazvali to místo...
2. Letopisů 21:9...ze všech stran, ale on v noci vstal a obklíčení prolomil. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi ...
Žalmy 89:41...jsi na zem zahodil. Všechny jeho hradby jsi prolomil, jeho opevnění jsi rozbořil. Všichni kolemjdoucí...
Jeremiáš 39:2...roku Cidkiášovy vlády pak byla městská hradba prolomena. Poté, co pronikli do města, zasedli všichni...
Jeremiáš 52:7...lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekli. Dostali se z...
Ezechiel 26:12...tvé bohatství, ukořistí tvé zboží, tvé hradby prolomí, tvé skvostné domy zboří a tvé kamení, dříví i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |