Proklej

Hledám varianty 'proklej' [ proklel (4) proklejte (1) prokleji (2) prokleješ (1) proklej (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 12:3...těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečíprokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě."...
Numeri 22:6...zem. Usazuje se přímo přede mnou! Prosím pojďproklej mi ten lid - je na moc silný. Snad jej pak...
Numeri 23:7... z východních hor král moábský. Řekl: ‚Pojďproklej mi Jákoba, pojď a spílej Izraeli!' Jak mám zatratit...
Deuteronomium 23:5...Balaáma z Petoru v mezopotamském Aramu, aby  proklel. (Hospodin, tvůj Bůh, ovšem odmítl Balaáma vyslyšet...
Soudců 5:23...dusot kopyt koní, prudký, prudký hřebců trysk! "Proklejte Meroz," praví anděl Hospodinův, "jeho obyvatele...
Nehemiáš 13:2...a vodou. Namísto toho si najali Balaáma, aby je proklel. Náš Bůh ale obrátil kletbu v požehnání." Jakmile...
Malachiáš 2:2... praví Hospodin zástupů, sešlu na vás prokletíprokleji i vaše žehnání. A jsem je také proklel, protože...
Marek 11:21..."Mistře, podívej se, ten fíkovník, který jsi proklel, uschl!" Ježíš jim na to řekl: "Mějte Boží víru...

Slova obsahující proklej: neprokleji (1) proklej (2) prokleješ (1) prokleji (2) proklejte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |