Proklínán

Hledám varianty 'proklínán' [ proklínat (2) proklínán (1) proklínal (3) proklínají (1) proklíná (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Jozue 24:9...Poslal pozvání Balaámovi, synu Beorovu, aby vás proklínal. Nehodlal jsem ale Balaáma vyslyšet, a tak vám...
1. Samuel 17:43...s holí?" křikl Filištín na Davida a začal ho proklínat při svých bozích. "Pojď ke mně," hulákal na...
Job 3:1...ani jediné slovo. Nakonec Job otevřel ústaproklínal den, kdy se narodil. Job tehdy...
Job 3:8...výkřik poznat neměla! Zaklínači dnů ji měli proklínat, ti, kdo jsou připraveni dráždit leviatana. Kéž...
Žalmy 37:22...od Boha obdrží zemi, vyhnáni však budou ti, jež proklíná. Kroky člověka Hospodin potvrzuje, když jeho cestu...
Přísloví 24:24...není vůbec dobré. Kdo omilostní darebáka, bude proklínán lidmi, takovému budou spílat národy. Žalobci však...
Kazatel 7:22...srdci přece dobře víš, že i tys druhé často proklínal. V tom všem jsem se snažil najít moudrost. Říkal...
Lukáš 6:28...k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají. Tomu,...

Slova obsahující proklínán: proklínán (1) proklínání (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |