Projevoval

Hledám varianty 'projevoval' [ projevujte (3) projevuje (3) projevoval (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Samuel 10:2...přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své služebníky, aby mu...
1. Letopisů 19:2...přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své vyslance, aby mu...
Přísloví 18:13... Kdo odpovídá dřív, než vyslechne, hloupost projevuje k vlastní ostudě. Lidský duch dovede unést nemoc,...
Zachariáš 7:9...‚Prosazujte opravdové právo a jedni druhým projevujte soucit a laskavost. Neutlačujte vdovy a sirotky,...
Římanům 12:10...k dobru. Milujte se navzájem bratrskou láskouprojevujte si navzájem uctivost. V pilnosti buďte vytrvalí,...
2. Korintským 1:6... je to opět pro vaše povzbuzení (které se projevuje, když snášíte stejná utrpení jako my). Proto máme...
Galatským 5:6...na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou. Běželi jste výborně. Kdo vás zastavil v...
Židům 6:11... Toužíme však, aby každý z vás tuto horlivost projevoval do konce, kdy se splní naše naděje. Proto...
1. Petr 4:9...lásku, vždyť "láska přikryje množství hříchů." Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou. Každý z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |