Projev

Hledám varianty 'projev' [ projevy (1) projev (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
Žalmy 68:29...svým zástupem, vůdcové kmene Zabulon a NeftalíProjev svou sílu, Bože, mezi námi, prokaž svou moc, Bože,...
Žalmy 85:8...život darovat, aby se tvůj lid z tebe radovalProjev nám, Hospodine, lásku svou, obdaruj nás svou...
1. Korintským 12:7...ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha...
2. Korintským 8:19...sbírkou, kterou pořádáme k oslavě Pána a jako projev naší ochoty pomáhat. Chráníme se tak, aby nám někdo...
Galatským 5:19...jste však vedeni Duchem, nejste pod ZákonemProjevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo,...

Slova obsahující projev: neprojevili (1) neprojevuje (1) projev (4) projeví (5) projevil (10) projevila (4) projevilo (1) projevím (6) projevíš (2) projevit (4) projevoval (3) projevuje (3) projevujte (3) projevy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |