Prohlašuje

Hledám základ 'prohlašuje' [ prohlašuje (7) prohlašuješ (1) prohlašujete (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Deuteronomium 26:17...pečlivě dodržuj celým srdcem a celou duší. Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem, že budeš kráčet...
Deuteronomium 26:18...a zákony a že mu budeš poslušný. Hospodin pak prohlašuje, že budeš jeho lidem, jeho zvláštním pokladem,...
Job 34:5...je správné, co je dobré, tu spolu posuďme. Job prohlašuje: ‚Jsem nevinen, a Bůh mi právo odepřel. I když...
Izaiáš 52:6...jméno ! V ten den pozná, že jsem ten, který prohlašuje: "Hle, jsem zde." Jak krásné jsou na horách nohy...
Jeremiáš 23:2...praví Hospodin. Hospodin, Bůh Izraele, proto prohlašuje o pastýřích pasoucích můj lid: Protože rozháníte...
Jeremiáš 29:15...vás zpět na místo, odkud jsem vás vyhnal pryčProhlašujete: "Hospodin nám v Babylonu vzbudil proroky!"...
Amos 6:8...přísahá sám při sobě - Hospodin, Bůh zástupůprohlašuje: Z Jákobovy pýchy se mi dělá špatně, jeho paláce...
Židům 2:6... Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom místě prohlašuje: "Co je člověk, že na něj pamatuješ, co je...
Židům 8:13...víc." Když tedy Bůh mluví o "nové smlouvě", prohlašuje tu první za starou; a to, co stárne a chátrá,...

Slova obsahující prohlašuje: prohlašuje (7) prohlašuješ (1) prohlašujete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |