Prohřešek

Hledám varianty 'prohřešek' [ prohřešky (5) prohřešek (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 41:9...vrchní číšník: "Musím dnes připomenout své prohřešky: Farao se kdysi rozhněval na své služebníky a dal...
Leviticus 5:7...jehně, přinese Hospodinu jako odškodnění za svůj prohřešek dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k oběti za...
Matouš 6:14...nás od zlého. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když...
Matouš 6:15...také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše...
Marek 11:25...máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám." Tak znovu přišli do Jeruzaléma. Když se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |