Prohřeší

Hledám varianty 'prohřeší' [ prohřešíte (1) prohřešili (1) prohřešil (5) prohřeší (8) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 40:1...nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu, králi Egypta. Farao se...
Leviticus 4:2..."Mluv k synům Izraele: Když se někdo neúmyslně prohřeší proti některému z Hospodinových přikázání a...
Leviticus 4:3...a dopustí se něčeho, co se nesmí, učiňte totoProhřeší-li se pomazaný kněz, poskvrní vinou všechen lid....
Leviticus 4:13...dříví. je spálen na místě, kam se sype popelProhřeší-li se neúmyslně celá izraelská obec (neboť si to...
Leviticus 4:22...prvního býčka. To je oběť za hřích shromážděníProhřeší-li se vůdce lidu, když neúmyslně překročí některé...
Leviticus 4:27...hříchu vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěnoProhřeší-li se neúmyslně někdo z prostého lidu, když se...
Leviticus 5:1...se dopustil, a bude mu odpuštěno. Člověk se prohřeší v těchto případech: Když něco viděl nebo se to...
Leviticus 5:5...jednou z těchto věcí proviní, vyzná, v čem se prohřešil. Jako odškodnění za hřích, jehož se dopustil, ...
Leviticus 5:11...holoubata nad jeho možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil, jako svou oběť za hřích desetinu efy jemné mouky...
Leviticus 5:17...vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěnoProhřeší-li se někdo tím, že nevědomě překročí některé...
Leviticus 5:21...promluvil k Mojžíšovi: "Člověk se prohřeší a zklame Hospodina v těchto případech: Když svého...
Leviticus 5:23...se člověk dopustí, zhřeší. Protože se tedy prohřešil a provinil, musí vše vrátit - to ukradl...
Numeri 6:11...oběť. Tak za něj vykoná obřad smíření, neboť se prohřešil při mrtvém. Toho dne znovu posvětí svou hlavu a...
Numeri 15:22...ze svého prvního těsta. Jestliže se neúmyslně prohřešíte tím, že nesplníte některé z těchto přikázání,...
Izaiáš 43:27...bys mohl být ospravedlněn. tvůj prapředek se prohřešil, tvoji mluvčí zradili. Proto jsem potupil...

Slova obsahující prohřeší: prohřeší (8) prohřešíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |