Procházející

Hledám varianty 'procházející' [ procházejícího (1) procházející (3) ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 3:8...zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam...
Leviticus 27:32...Každý desátek ze skotu i bravu, každý desátý kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu....
Zachariáš 4:10..." "Těch sedm, to jsou oči Hospodinovyprocházející všechnu zemi." Zeptal jsem se ho: "A co...
Lukáš 18:36...jeden slepec tam seděl u cesty a žebral. Uslyšel procházející zástup a ptal se, co se to děje. Když mu...

Slova obsahující procházející: procházející (3) procházejícího (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |