Probrali

Hledám varianty 'probrali' [ probrat (1) probrali (1) probral (4) proberu (1) proberte (2) probere (1) prober (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 9:24... a tak nahotu svého otce nespatřili. Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn...
1. Samuel 1:14... Proto Elí řekl: "Jak dlouho tu budeš opiláProber se!" Hana mu ale odpověděla: "Tak to není, můj pane....
2. Samuel 3:19...Benjamínci. Potom šel do Hebronu, aby s Davidem probral vše, co Izrael a celý dům Benjamínův považoval za...
Přísloví 23:35...ránu? Nebolí! Že zbili ? nevím kdy! se proberu, dám si víc! K zlým lidem nechovej žádnou závist,...
Kazatel 7:25...hluboko v hlubinách? Všechno jsem v mysli probral, abych poznal a prozkoumal moudrost a dopátral se...
Izaiáš 1:18...právo a zastaňte se vdov! Potom to můžeme spolu probrat, praví Hospodin: Jsou-li vaše hříchy rudé jak...
Jeremiáš 6:9...není k bydlení." Tak praví Hospodin zástupů: "Proberte pozůstatek Izraele, jako když se paběrkuje vinice....
Jeremiáš 43:12...egyptských bohů založí oheň, vypálí je a pobereProbere egyptskou zem dočista, jako když si pastýř...
Joel 1:5...sežraly, a co zbylo po larvách, sežraly ponravyProberte se, opilci, plakejte, kvílejte všichni, kdo víno...
Skutky 25:12...nemůže vydat. Odvolávám se k císaři!" Festus to probral se svými poradci a odpověděl: "K císaři ses odvolal...
2. Timoteus 2:26...je může přivést k pokání, aby poznali pravduprobrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |