Probouzí

Hledám varianty 'probouzí' [ probouzím (2) probouzí (5) probouzet (2) probouzel (2) ]. Nalezeno 10 veršù.
Žalmy 78:38...odvracel od nich, všechnu svou zuřivost nechtěl probouzet. Pamatoval na to, že jsou smrtelní, vánek, jenž...
Kazatel 12:4...dveře do ulice a mlýnek zvolna umlkne, budeš se probouzet šveholením ptáků, všechny písně však budou...
Izaiáš 50:4...uměl znaveného slovem posílit. Ráno za ránem  probouzí, probouzí uši, abych slyšel jako učedník....
Jeremiáš 50:9...Vyrazte jako berani před ovcemi! Hle,  probouzím, vedu proti Babylonu srocení mocných národů ze...
Jeremiáš 51:11... náš Bůh!" Ostřete šípy, uchopte štíty! Hospodin probouzí ducha médských králů, neboť se chystá zničit...
Amos 2:11...vám emorejská země připadla. Z vašich synů jsem probouzel proroky a z vašich mladíků nazíry. Copak to tak...
Abakuk 1:6...neuvěříte, i kdyby vám to někdo vyprávěl. Hleprobouzím Babyloňany, národ krutý a prchlivý, který se...
Zachariáš 2:17...před Hospodinem, všichni lidé - vždyť se probouzí, vychází ze svého svatého příbytku! Potom mi...
Zachariáš 4:1...anděl mluvící se mnou znovu probudil, jako se probouzí ten, kdo spí. "Co vidíš?" zeptal se . "Vidím...
Římanům 7:5...ovoce Bohu. Dokud jsme žili tělesně, Zákon v nás probouzel hříšné vášně, které působily v našich údech tak,...

Slova obsahující probouzí: neprobouzí (1) probouzí (5) probouzím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |