Probíhal

Hledám varianty 'probíhal' [ probíhala (2) probíhal (1) probíhá (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 19:14...a stáčí se k Neji. Kolem se hranice otáčíprobíhá severně od Chanatonu, dosáhne údolí Jiftach-el....
1. Samuel 14:52...totiž byli synové Abiele. Po celý Saulův život probíhala urputná válka proti Filištínům. Kdykoli Saul...
2. Samuel 18:9...a tak na svém mezku ujížděl pryč. Když ale mezek probíhal pod hustými větvemi velikého dubu, Abšalom v nich...
2. Královská 9:5... odešel do Rámot-gileádu. Když tam dorazilprobíhala právě porada vojevůdců. "Mám pro tebe slovo,...
1. Korintským 11:20...se ukázalo, kteří z vás jsou spolehliví. To, co probíhá na vašich shromážděních, není žádná večeře Páně....

Slova obsahující probíhal: probíhal (1) probíhala (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |