Prožije

Hledám varianty 'prožije' [ prožít (2) prožili (2) prožije (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Žalmy 25:13...ctí, tomu ukáže cestu, již si vyvolit. Takový prožije svůj život šťastně, jeho potomstvo zdědí zem....
Žalmy 34:13..., úctě k Hospodinu vás vyučím: Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Pak tedy...
Galatským 3:4...jste Duchem, a teď končíte tělem? Tolik jste prožili - bylo to k ničemu, úplně k ničemu? Uděluje vám Bůh...
1. Petr 1:17...Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli...
1. Petr 3:10...za to máte obdržet požehnání. Vždyť: "Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |