Prince

Hledám varianty 'prince' [ princové (1) princi (3) prince (2) princ (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Jozue 13:21... Mojžíš ho porazil stejně jako midiánské prince, Sichonovy vazaly Eviho, Rekema, Cura, Chura a Revu,...
1. Královská 22:26...a odveďte ho k veliteli města Amonoviprinci Joašovi. Řeknete: ‚Tak praví král: Tohoto muže...
Job 31:37...před ním rád vypovím, předstoupím před něj jako princ! Jestli půda křičí proti mně a její brázdy pláčí...
Jeremiáš 36:26...aby svitek nepálil, nedal na . Naopak přikázal princi Jerachmeelovi a také Serajášovi, synu Azrielovu, a...
Jeremiáš 38:6..." Vzali tedy Jeremiáše a hodili ho do jímky prince Malkiáše, která byla na strážním nádvoří; spustili...
Ezechiel 27:21...pokrývkami pro jízdu. Arabové a všichni kedarští princové jsou tvými zákazníky; platí ti jehňaty, kozly a...
Sofoniáš 1:8... "V den Hospodinovy oběti zúčtuji s knížatyprinci i se všemi, kdo se oblékají rouchy z ciziny. V ten...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |