Pravomoc

Hledám varianty 'pravomoc' [ pravomocí (1) pravomoci (3) pravomoc (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 39:9... mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebe, poněvadž jsi...
Genesis 41:35...potraviny, uskladní obilí pod faraonovu pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídají je. Tak vznikne...
Izaiáš 22:21...opášu ho tvou šerpou. Do jeho rukou předám tvou pravomoc a stane se otcem obyvatel Jeruzaléma a domu Judova...
Lukáš 20:20...ho chytit za slovo, aby ho mohli vydat vláděpravomoci římského prokurátora. Zeptali se ho: "Mistře,...
Jan 5:27...i Synu, aby měl život sám v sobě, a dal mu také pravomoc konat soud, protože je Syn člověka. Nedivte se...
Skutky 1:7...znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na...
2. Korintským 10:8...Kristu on, tak mu patříme i my. Mohl bych se tou pravomocí, kterou mi Pán dal k vašemu budování, a ne k...
2. Korintským 13:10... abych budu u vás, nemusel přísně užít  pravomoci, kterou mi Pán dal k budování, a ne k boření....

Slova obsahující pravomoc: pravomoc (4) pravomoci (3) pravomocí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |