Pravidelně

Hledám varianty 'pravidelně' [ pravidelně ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Královská 25:30...stolu. Vše, co potřeboval, dostával od krále pravidelně den co den po všechny dny svého života. Adam,...
1. Letopisů 16:6...Benajáš a Jachaziel před Truhlou Boží smlouvy pravidelně troubili na trubky. Toho dne David poprvé...
1. Letopisů 16:37...před Truhlou Hospodinovy smlouvy, aby před  pravidelně každý den sloužili podle denního rozvrhu spolu s...
1. Letopisů 16:40...na výšině v Gibeonu, aby na zápalném oltáři pravidelně přinášeli Hospodinu zápalné oběti ráno i večer...
1. Letopisů 23:31...měli v patřičném počtu a předepsaným způsobem pravidelně sloužit před Hospodinem. Takto levité plnili své...
2. Letopisů 24:11...do truhly, ji naplnili. Levité truhlici pravidelně odnášeli do královského úřadu, kde královský...
Jeremiáš 52:34... co potřeboval, dostával od babylonského krále pravidelně den co den po všechny dny svého života, dokud...
Ezechiel 4:10...stravy bude vážit 20 šekelů a budeš ho jíst pravidelně ve stejný čas. K pití si odměříš šestinu hinu...
Ezechiel 4:11...pití si odměříš šestinu hinu vody a budeš ji pít pravidelně ve stejný čas. Jez to jako ječné placky; před...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |