Pravidelné

Hledám varianty 'pravidelné' [ pravidelných (2) pravidelného (1) pravidelné (4) ]. Nalezeno 7 veršù.
Leviticus 12:2...po sedm dní nečistá, stejně jako v době svého pravidelného krvácení. Osmého dne bude chlapec obřezán...
Leviticus 15:25... Trpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné krvácení nebo když výtok trvá déle než její...
1. Letopisů 9:25...jihu. Jejich bratři přicházeli ze svých osad a v pravidelných týdenních směnách se k nim připojovali. Čtyřem...
2. Letopisů 24:14...Jojadův život se v Hospodinově chrámu konaly pravidelné oběti. Když Jojada zestárl a naplnil svůj čas,...
Nehemiáš 10:34...na dílo Božího domu: na chleby předložení, na pravidelné oběti moučné i zápalné o sobotách, novoluních a...
Nehemiáš 13:31...služby, každému jeho úkol. Určil jsem také pravidelné dávky dřeva a prvotin. Pamatuj na , Bože můj,...
Ezechiel 41:17...po stěnách vnitřní i vnější části chrámu bylipravidelných vzdálenostech vyřezáni cherubové a palmy, vždy...

Slova obsahující pravidelné: pravidelné (4) pravidelného (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |