Pravdivé

Hledám varianty 'pravdivé' [ pravdivým (1) pravdivý (3) pravdivou (1) pravdivém (1) pravdivé (11) pravdivá (5) ]. Nalezeny 22 verše.
Deuteronomium 22:20...nesmí propustit. Kdyby však to obvinění bylo pravdivé, kdyby se u dívky nenašel důkaz panenství, ...
Žalmy 119:138... která jsi svěřil nám, spravedlivá jsou a zcela pravdivá. se zalykám samým horlením, že moji protivníci...
Žalmy 119:142...spravedlnost navždy obstojí, tvůj Zákon je zcela pravdivý. Doléhá na úzkost a trápení, tvá přikázání...
Izaiáš 45:23... Při sobě samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou každý padne na...
Jeremiáš 42:5..." Na to Jeremiášovi řekli: "Hospodin je nám pravdivým a věrným svědkem! Přísaháme, že uděláme přesně to...
Daniel 2:45...králi, co se bude dít v budoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý." Král Nabukadnezar padl před...
Daniel 8:26...o večerech a jitrech, které ti bylo sděleno, je pravdivé. Ty ho však zachovej v tajnosti, neboť se týká...
Daniel 10:1...ve vidění vnuknut jeho výklad. To poselství je pravdivé a týká se velikého boje. Daniel jsem v době...
Jan 4:37...se společně radoval rozsévač i žnec. V tom je pravdivé to rčení, žejeden rozsívá a jiný žne'. jsem...
Jan 5:32...mně někdo jiný a vím, že jeho svědectví o mně je pravdivé. Poslali jste k Janovi a ten vydal svědectví...
Jan 8:16...nesoudím nikoho. A i kdybych soudil, můj soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale je se mnou Otec, který ...
Jan 19:35...to viděl, vydává svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On , že říká pravdu, abyste vy uvěřili. Toto se...
Jan 21:24...věcech a zapsal je; a víme, že jeho svědectví je pravdivé. Ježíš ovšem udělal i mnoho jiných věcí. Kdyby...
Skutky 26:25...vznešený Feste," odpověděl Pavel. " slova jsou pravdivá a rozumná. Král, před nímž tak otevřeně mluvím,...
2. Korintským 7:14... tak se také naše chlouba před Titem ukázala pravdivou. Přetéká k vám láskou, když vzpomíná na...
Filipským 4:8...mysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli ...
2. Petr 2:22... které dostali. Stalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví: "Pes se vrátil ke svým zvratkům" a...
3. Jan 1:12...vydáváme svědectví a víš, že naše svědectví je pravdivé. Napsal bych ti ještě mnohem více, ale nechci ti...
Zjevení 16:7..."Ano, Pane Bože Všemohoucí, tvé soudy jsou pravdivé a spravedlivé." Čtvrtý pak vylil svou číši na...
Zjevení 19:2..."Haleluja! Vítězství, sláva i moc našemu BohuPravdivé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu...
Zjevení 21:5..." Řekl také: "Napiš, že tato slova jsou věrnápravdivá." Pak mi řekl: "Stalo se. jsem Alfa i Omega,...
Zjevení 22:6... Tehdy mi anděl řekl: "Tato slova jsou věrnápravdivá." Pán Bůh, který dává Ducha prorokům, poslal svého...

Slova obsahující pravdivé: pravdivé (11) pravdivém (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |