Prapor

Hledám varianty 'prapor' [ prapory (2) praporu (5) praporem (1) praporech (2) prapor (8) ]. Nalezeno 18 veršù.
Numeri 1:52...tábořit po svých uskupeních, každý při svém praporu, po svých oddílech. Levité však budou tábořit kolem...
Numeri 2:2..." synové Izraele táboří každý při svém praporu, pod korouhví svých otcovských domů; táboří...
Numeri 2:3..." Vepředu, na východě, táboří po svých oddílech prapor Judova uskupení: vůdce Judových synů Nachšon, syn...
Numeri 2:10...jako první. Na jihu táboří po svých oddílech prapor Rubenova uskupení: vůdce Rubenových synů Elicur, syn...
Numeri 2:17... tak pochodují; každý na svém místě při svém praporu. Na západě táboří po svých oddílech prapor...
Numeri 2:18...svém praporu. Na západě táboří po svých oddílech prapor Efraimova uskupení: vůdce Efraimových synů Elišama,...
Numeri 2:25...třetí. Na severu táboří po svých oddílech prapor Danova uskupení: vůdce Danových synů Achiezer, syn...
Numeri 2:31...uskupení: 157 600 mužů. Ti pochodují po svých praporech jako poslední. Toto je součet synů Izraele podle...
Numeri 2:34...přikázal Mojžíšovi: tak tábořili po svých praporech a tak táhli, každý podle svých rodů při domě...
Numeri 10:14...Mojžíšem: Nejprve táhl po svých oddílech prapor Judova uskupení; v jejich čele šel Nachšon, syn...
Numeri 10:18...Příbytek nosili. Potom táhl po svých oddílech prapor Rubenova uskupení; v jejich čele šel Elicur, syn...
Numeri 10:22...býval postaven. Potom táhl po svých oddílech prapor Efraimova uskupení; v jejich čele šel Elišama, syn...
Numeri 10:25...zadní voj všech uskupení táhl po svých oddílech prapor Danova uskupení; v jejich čele šel Achiezer, syn...
Žalmy 20:6...vítězství se můžem radovat, ve jménu našeho Boha prapory nechat vlát! Kéž ti Hospodin splní všechna tvá...
Píseň 2:4...mým ústům lahodí. Kéž uvede do síně hodovnípraporem své lásky kéž zaštítí! Osvěžte rozinkami,...
Jeremiáš 4:21... můj domov je ten tam. Jak dlouho uvidím válečné prapory? Jak dlouho uslyším troubit polnici? "Můj lid se...
Skutky 10:1...Cesareji žil jeden muž jménem Kornelius, setník praporu zvaného Italský. Byl zbožný a bohabojný s celým...
Skutky 27:1...dalšími vězni setníku Juliovi z císařského praporu. Nastoupili jsme na adramyttskou loď, která měla...

Slova obsahující prapor: prapor (8) praporech (2) praporem (1) praporu (5) prapory (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |