Praotce

Hledám varianty 'praotce' [ praotec (1) praotců (1) praotci (2) praotce (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Jozue 19:47... obsadili je a usadili se v něm. Na počest svého praotce Dana pak Lešem přejmenovali na Dan. To je dědictví...
Soudců 18:29...se v něm. Pojmenovali to město Dan po svém praotci Danovi, který byl Izraelův syn. Předtím se ale to...
1. Samuel 2:27...Hospodin: Cožpak jsem se neukázal rodu tvého praotce, když ještě byli otroci faraonova domu v Egyptě?...
1. Samuel 2:28...kadidlo a nosil přede mnou efod. Rodu tvého praotce jsem svěřil všechny ohnivé oběti synů Izraele. Proč...
Ezdráš 9:7...hlavu, naše vina dosáhla k nebi. Ode dnů našich praotců dodnes hromadíme svou vinu, a tak jsme pro své...
Skutky 2:29... ve své přítomnosti sytíš radostí!' Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl...
Římanům 4:1... Co na to řekneme? Co získal náš tělesný praotec Abraham? Kdyby byl Abraham uznán za spravedlivého...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |