Pramení

Hledám varianty 'pramení' [ pramení (8) ]. Nalezeno 8 veršù.
Job 33:3...proudit z jazyka. Z upřímného srdce řeč pramení, rty vyjevují čisté poznání. Duch Boží přece...
Job 38:16...paže se přerazí. Pronikls tam, kde moře pramení, prošel ses po dně propasti? Odhalily se ti brány...
Žalmy 87:7...zpěváci při tanci zpívají: "Všechno z tebe pramení!" Zpívaný žalm synů Korachových. Pro předního...
Přísloví 2:6...přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst. Zdravý úsudek on pro upřímné chová,...
Kazatel 1:7...do moře míří, moře se ale nepřeplní. Tam, odkud pramení, se řeky vrací, aby pak odtamtud znovu plynuly. Jak...
Kazatel 4:4...jsem také, že všechno pachtění a snaha o úspěch pramení z lidské závisti vůči bližnímu. I to je marnost a...
Skutky 19:25...k nim: "Pánové, víte, že z tohoto řemesla pramení náš blahobyt. Jak ale vidíte a slyšíte, onen Pavel...
Koloským 1:5...a o lásce, kterou máte ke všem svatým. Obojí pramení z naděje, která je pro vás uložena v nebi, jak ...

Slova obsahující pramení: pramení (8) pramenící (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |