Prakem

Hledám varianty 'prakem' [ praky (1) praku (7) prakem (1) prak (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Soudců 20:16...mužů, leváků, z nichž každý střílelpraku navlas přesně a neminul. Z Izraelců (bez Benjamína)...
1. Samuel 17:40...je do kapsy ve své pastýřské mošně, do ruky vzal prak a vyrazil na Filištína. Filištín, vpředu se svým...
1. Samuel 17:49...rukou do mošny, vzal odtud kámen, vystřelilpraku a zasáhl Filištína do čela. Kámen se mu zaryl do čela...
1. Samuel 17:50...tváří k zemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem. Zasáhl Filištína a zabil ho, i když neměl...
1. Samuel 25:29... tvém Bohu. Život tvých nepřátel však Bůh jakopraku odmrští. A potom, Hospodin prokáže mému pánu...
2. Letopisů 26:14...štíty, kopími, přilbami, pancíři, lukypraky na vrhání kamenů. V Jeruzalémě vyrobil důmyslná...
Job 41:20...trouchnivé. Šípy ho nezaženou na útěk, kamenůpraku si všímá jako plev. Za stébla slámy považuje kyje,...
Přísloví 26:8...nohy je přísloví v ústech tupcových. Jako do praku nabíjet kámen je tupci prokazovat čest. Jako trn v...
Jeremiáš 10:18... tentokrát vymrštím obyvatele této země jakopraku a dopustím na soužení, aby byli zajati." Běda mi,...
Zachariáš 9:15...zástupů jim bude záštitou, takže kamenípraku podupou. Budou jíst a pít a hlučet jak po víně, budou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |