Pracovních

Hledám varianty 'pracovních' [ pracovních (1) pracovní (3) ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 8:25...při Stanu setkávání. Od padesáti let se pakpracovní služby vrátí a nebude sloužit. Bude moci...
1. Královská 9:23...pracím, bylo 550. Ti měli na starosti veškerou pracovní sílu. Jakmile se faraonova dcera přestěhovala z...
1. Královská 11:28...všiml, jak se k dílu, svěřil mu všechnu pracovní sílu z domu Josefova. Jednou, když byl Jeroboám na...
Ezechiel 46:1..."Východní brána vnitřního nádvoří bude po šest pracovních dnů zavřená, ale v sobotní den a v den novoluní...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |