Pražené

Hledám varianty 'pražené' [ praženým (1) pražených (1) praženého (2) pražené (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Leviticus 2:14...k této oběti drcené zrní z čerstvých klasů pražených na ohni. Přidej k olej a polož na ni kadidlo;...
Leviticus 23:14...jako úlitbu. Nebudete ze sklizně jíst chléb ani pražené nebo čerstvé zrní, dokud nepřinesete tento dar...
Jozue 5:11...Druhého dne jedli nekvašené chleby a téhož dnepražené zrní z úrody země. Toho dne, kdy jedli z úrody...
Růt 2:14..." Přisedla si tedy k žencům, a když podal pražené zrní, jedla do sytosti a ještě zbylo. Potom šla...
1. Samuel 17:17...synu Davidovi: "Vezmi svým bratřím tady efu praženého zrní a těchto deset chlebů a běž to odnést do...
1. Samuel 25:18... dva měchy vína, pět připravených ovcí, pět měr praženého zrní, sto sušených hroznů a dvě stě hrud fíků a...
2. Samuel 17:28... misky a džbány s pšenicí, ječmenem a moukou, s praženým zrním, fazolemi a čočkou, s medem, ovčím tvarohem...

Slova obsahující pražené: pražené (3) praženého (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |