Průvodu

Hledám varianty 'průvodu' [ průvody (2) průvodu (3) průvod (11) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 33:8...poklonili. Ezau se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl: "Chtěl jsem si ...
Genesis 50:9... Jely s nimi i vozy s jezdci; byl to velkolepý průvod. Když pak dorazili ke Goren-atadu poblíž Jordánu,...
1. Samuel 10:5...posádka. Jakmile vejdeš do města, potkáš průvod proroků. S citerou, tamburínou, píšťalou a lyrou v...
1. Samuel 10:10...Když přišli ke Gibeji, hle - přímo proti nim jde průvod proroků. Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův a on s...
Nehemiáš 12:31...vyvedl na hradby a postavil dva veliké děkovné průvody. Průvod na jih mířil po hradbách ke Hnojné bráně....
Nehemiáš 12:36...s hudebními nástroji Davida, muže Božího. V čele průvodu šel učenec Ezdráš. Prošli Studniční bránou naproti...
Nehemiáš 12:38...paláce a na východ k Vodní bráně. Druhý děkovný průvod šel opačným směrem. Šel jsem s ním i s polovinou...
Nehemiáš 12:40... Zastavili jsme u Strážní brány. Oba děkovné průvody stanuly na nádvoří Božího chrámu, také a se mnou...
Žalmy 68:12...podělil! Když Pán vyslovil svůj rozkaz, veliký průvod žen to zvěstoval: "Králové s vojsky prchají, prchají...
Žalmy 68:25...aby ji chlemtali jazykem!" Spatřili tvůj slavný průvod, Bože, průvod mého Boha a Krále do svatyně. Vpředu...
Žalmy 118:27...Hospodin je Bůh, on je nám světlem! Seřaďte průvod s ratolestmi v ruce, vzhůru se vydejte k rohům...
Izaiáš 30:29...slavnosti; v srdci budete veselí, jako když průvod s píšťalami stoupá na Hospodinovu horu, ke Skále...
Izaiáš 60:11...bohatství národů i jejich králové ve vítězném průvodu. Národ a království, jež ti neslouží, zahynou;...
2. Korintským 2:14...Bohu, který nás stále vodí v Kristově vítězném průvodu a všude skrze nás šíří vůni svého poznání! Pro Boha...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |