Průtrží

Hledám varianty 'průtrží' [ průtrží (3) průtrži (1) průtrže (1) průtrž (9) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 7:12...veliké propasti a nebeské průduchy se otevřelyPrůtrž vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noe...
Genesis 8:2...Prameny propasti i nebeské průduchy se zavřelyprůtrž z nebe přestala. Voda začala ze země zvolna...
Job 37:6...Sněhu poroučí: ‚Padej k zemi,' lijáku velí: ‚Buď průtrží!' Všem lidem tehdy ruku zadrží, aby každý smrtelník...
Job 38:25...vítr žene na zemi? Kdo vyryl koryto vodní průtrži a dráhu pro mrak bouřkový, aby zaléval liduprázdnou...
Job 38:34...řídila? Dokážeš na mrak zavolat, aby vodní průtrž zalila? Umíš na cestu blesky vysílat? Ohlásí se ti:...
Přísloví 28:3... Když nuzný člověk utiskuje chudáky, je jako průtrž, co zničí obilí! Ti, kdo opouštějí Zákon, velebí...
Kazatel 11:3...může potkat zem. Když se oblaka naplní vodouprůtrž se na zemi vylije. Když spadne strom, zůstane ležet,...
Píseň 2:11..., překrásná, a pojď! Hle, zima skončilaprůtrž přestala a je pryč. Kvítí se ukazuje po zemi, čas...
Izaiáš 28:2...udatný jako krupobití a vítr ničivý, jak vodní průtrž a mocné záplavy svou pěstí to město k zemi porazí!...
Izaiáš 30:30...s hrozným hněvem, s plameny sžírajícího ohně, s průtrží, lijákem a kroupami. Hospodin svým hlasem vyděsí...
Ezechiel 34:26...čas jim sešlu déšť; požehnání bude pršet jako průtrže! Stromy v sadu vydají ovoce, země vydá úrodu a...
Ezechiel 38:22...navzájem. Budu ho soudit morem a krveprolitímprůtrží mračen a kroupami jako kameny, budu dštít oheň a...
Ozeáš 6:3...objeví tak jistě jako svítání, přijde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi zavlaží." Co...
Zachariáš 10:1... když na jaře pršet. Hospodin působí hojnou průtrž mračen, každému na poli zeleň dopřeje. Bůžkové mluví...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |