Průsmyk

Hledám varianty 'průsmyk' [ průsmyku (7) průsmykem (1) průsmyk (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Jozue 15:3...na jižním konci Mrtvého moře, vybíhá na jihprůsmyku Akrabim, pokračuje k Cinu, stoupá jižně od...
Jozue 15:7...dále na sever, kde se stáčí ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim na jižní straně údolí; dále hranice...
Jozue 18:17...a míří k En-šemeši a dále ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim. Sestupuje ke kameni Rubenova syna Bohana,...
Soudců 1:36...nuceným pracím. Emorejská hranice vedla od průsmyku Akrabim, od Sely výše. Z Gilgalu do Bokimu šel...
Soudců 8:13... Gedeon, syn Joašův, se vracel z boje přes průsmyk Cheres. Chytil tam jednoho mládence ze Sukotu a ten...
1. Samuel 13:23...je měli. Filištínská hlídka se zatím přesunulaprůsmyku Michmas. Jednoho dne řekl Saulův syn Jonatan...
1. Samuel 14:4...odchodu nikdo nevěděl. Na obou stranách průsmyku, kterým chtěl Jonatan proniknout k filištínské...
1. Letopisů 4:39...pastvu pro své ovce a kozy ke Gedorskému průsmyku na východní straně údolí. Nalezli vydatné a dobré...
Izaiáš 10:29... v Michmasu zřídili si skladiště. Prošli průsmykem: "Přenocujeme v Gebě!" Ráma se vyděsila, Gibea...
Ezechiel 39:11... Toho dne určím Gogovi pohřebiště v Izraeliprůsmyk ležící na východ od moře. Tak se ten průsmyk...

Slova obsahující průsmyk: průsmyk (3) průsmykem (1) průsmyku (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |