Průpověď

Hledám varianty 'průpověď' [ průpověď ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 23:7...u své zápalné oběti. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Z Aramu přivedl Balák, z východních hor král...
Numeri 23:18..."Co pravil Hospodin?" Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Vstaň, Baláku, a slyš, naslouchej mi, synu...
Numeri 24:3...na něj Boží Duch. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn Beorův, toto praví...
Numeri 24:15...naloží s tvým lidem." Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn Beorův, toto praví...
Numeri 24:20..." Když pak Balaám spatřil Amaleka, pronesl tuto průpověď: "První mezi národy je Amalek, jeho koncem je však...
Numeri 24:21...záhuba." Když spatřil Kenijce, pronesl tuto průpověď: "Tvůj příbytek je pevný, na skále leží hnízdo tvé...
Numeri 24:23...co Ašur vezme do zajetí." Potom pronesl další průpověď: "Běda! Kdo přežije, to Bůh udělá? Loďstvo od...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |