Průplavu

Hledám varianty 'průplavu' [ průplavům (2) průplavu (11) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 7:19...hůl a napřáhne ji k egyptským vodám - k jejich průplavům, říčním ramenům i mokřinám, ke všem jejich vodním...
Exodus 8:1...Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v ruce, k průplavům, říčním ramenům i mokřinám a na celou egyptskou...
Ezdráš 8:15...a s ním 70 mužů. Shromáždil jsem je u ahavského průplavu, kde jsme po tři dny tábořili. Pátral jsem mezi...
Ezdráš 8:21...jsou na jmenném seznamu. Tehdy jsem tamprůplavu Ahava vyhlásil půst. Pokořovali jsme se před naším...
Ezdráš 8:31...Boha. Dvanáctého dne prvního měsíce jsme se od průplavu Ahava vydali na cestu do Jeruzaléma. Bůh nad námi...
Ezechiel 1:1... Ve třiceti letech jsem byl mezi vyhnanciprůplavu Kebar. Pátého dne čtvrtého měsíce se otevřela...
Ezechiel 1:3...Joakina) dostal Ezechiel, syn kněze Buziho, u průplavu Kebar v babylonské zemi slovo Hospodinovo. Tam na...
Ezechiel 3:15...jsem k vyhnancům usazeným v osadě Tel-avivprůplavu Kebar a sedm dní jsem tam zůstal sedět otřesen....
Ezechiel 3:23...sláva! Právě taková sláva, jakou jsem vidělprůplavu Kebar. Padl jsem na tvář. Vstoupil však do Duch...
Ezechiel 10:15... Byli to tytéž bytosti, které jsem spatřilprůplavu Kebar. Když se cherubové pohybovali, hýbala se...
Ezechiel 10:20...bytosti, které jsem spatřil pod Bohem Izraeleprůplavu Kebar, a poznal jsem, že to byli cherubové. Každý...
Ezechiel 10:22...stejně jako ony tváře, které jsem spatřilprůplavu Kebar. Všichni se pohybovali přímo vpřed. Vtom se...
Ezechiel 43:3...přišel zničit město, a tomu, které jsem mělprůplavu Kebar. Padl jsem na tvář. Hospodinova sláva...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |