Průduchy

Hledám varianty 'průduchy' [ průduchy (7) průduchu (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 7:11...všechny prameny veliké propasti a nebeské průduchy se otevřely. Průtrž vod trvala na zemi čtyřicet...
Genesis 8:2...a voda se utišila. Prameny propasti i nebeské průduchy se zavřely a průtrž z nebe přestala. Voda začala...
2. Královská 7:2...muži namítl: "Hospodin sice otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" "Uvidíš to...
2. Královská 7:19...mu tehdy namítl: "Hospodin otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" a Boží muž...
Job 32:19...mi roztahuje všechny vnitřnosti. Jak víno bez průduchu jsou útroby, jak nové měchy plné k prasknutí....
Žalmy 78:23...přesto dal příkaz oblakům shůry, otevřel nebeské průduchy. Skrápěl je manou, aby jedli, dal jim nebeské...
Izaiáš 24:18...se vyškrábá, nad tím se sklapne past. Nebeské průduchy se otevřou, zemské základy se otřesou: Země se...
Malachiáš 3:10...Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |