Průchodem

Hledám varianty 'průchodem' [ průchodu (4) průchodem (1) průchod (8) ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 20:21...s velikým a mocným vojskem. Edom odepřel Izraeli průchod svým územím, a tak jej Izrael musel obejít. Celá...
Nehemiáš 2:7...za Eufratem, aby mi zajistili bezpečný průchod do Judska? Mohl bych dostat také dopis pro Asafa,...
Job 40:11...obleč se do slavné nádhery! Svému hroznému hněvu průchod dej, pohleď na všechny pyšné a poniž je. Pohleď na...
Žalmy 74:15... nakrmil jsi jím smečku na poušti. Ty jsi dal průchod pramenným vodám, mohutné řeky ty jsi vysušil. Tobě...
Žalmy 78:50...a soužení, anděly zkázy na dopustil! Otevřel průchod pro svůj hněv, před samou smrtí je nešetřil, morové...
Přísloví 1:21... na rušných nárožích hlasitě vykřikuje, v průchodu městské brány proslov : "Kdy omezenců láska k...
Přísloví 8:3... Přímo před branami, u vstupu do města, v průchodu stojí a křičí tam: "Na vás, ó lidé, volám, svůj...
Přísloví 29:11...nenávidí, upřímnému se sápou po krku. Tupec  průchod všem svým citům, moudrý se ale drží zpět. Panovník,...
Jeremiáš 26:10...paláce vzhůru do Hospodinova chrámu a zasedliprůchodu Hospodinovy Nové brány. Kněží a proroci tehdy...
Pláč 4:11...můj lid. Hospodin naplno projevil svůj hněv, dal průchod svému zuření. Zapálil na Sionu oheň, jenž pohltil...
Ezechiel 8:8...jsem tedy prokopávat zeď a hle - objevil se průchod. "Vejdi," řekl mi, "a podívej se, jaké strašné...
Ezechiel 11:1... k , která je obrácená na východ. A hle - v průchodu brány stálo pětadvacet mužů. Uprostřed nich jsem...
Ezechiel 46:19...vyháněn ze svého vlastnictví." Poté vedl průchodem po straně brány ke svatým místnostem pro kněží,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |