Průčelí

Hledám varianty 'průčelí' [ průčelí (10) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 26:9... Tu šestou houni pak v polovině přehni přes průčelí stanu. Podél první koncové houně připevni padesát...
2. Královská 16:14...stával před Hospodinem, ale nechal odnéstprůčelí chrámu, z místa mezi novým oltářem a Hospodinovým...
Žalmy 24:7...tvář, Bože Jákobův. séla Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný Král!...
Žalmy 24:9... udatný bojovník! Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný Král!...
Ezechiel 40:15...ústícím do nádvoří měřila 60 loktů. Od vstupního průčelí po průčelí síně na opačné straně byla brána 50...
Ezechiel 40:19...To bylo dolní dláždění. Pak změřil vzdálenost od průčelí dolní brány k průčelí vnitřního nádvoří: 100 loktů....
Ezechiel 41:25...a palem, takové jako na stěnách. Na vnějším průčelí předsíně byla dřevěná římsa. Na bočních stěnách...
Ezechiel 42:2...naproti oné mohutné stavbě. Podél severního průčelí, kde měla budova vchod, byla 100 loktů dlouhá a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |