Pršet

Hledám varianty 'pršet' [ prší (3) pršet (4) pršelo (1) pršel (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 16:4...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude každý den vycházet a sbírat,...
Žalmy 140:11...vlastních rtů jsou smeteni! na  prší uhlí řeřavé, padnou do jámy, z níž nikdo nevstane!...
Izaiáš 45:8... Nebesa, sešlete shůry rosu, spravedlnost prší z oblaků! Otevři se, země, spása vyraší,...
Jeremiáš 14:22... neruš ji! Umí snad modly národů dávat déšťPrší snad z nebe samo od sebe? Ne, Hospodine, Bože náš, to...
Ezechiel 34:26... V patřičný čas jim sešlu déšť; požehnání bude pršet jako průtrže! Stromy v sadu vydají ovoce, země vydá...
Zachariáš 10:1... Žádejte od Hospodina déšť, když na jaře pršet. Hospodin působí hojnou průtrž mračen, každému na...
Zachariáš 14:18... A když se na tu pouť nevydá lid Egypta, nebude pršet ani na . Takovou ranou Hospodin raní národy, které...
Lukáš 17:29...stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomypršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to...
Skutky 28:2...oheň a všechny nás k němu pozvali, protože pršelo a bylo chladno. Pavel nasbíral hromadu roští. Když...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |