Prášek

Hledám varianty 'prášek' [ prášek (5) ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 30:36...osolenou, čistou a svatou. Část z rozdrtíš na prášek a položíš před Svědectví ve Stanu setkávání, kde se...
Deuteronomium 9:21...v ohni, roztloukl a rozdrtil na jemný prášek, který jsem vysypal do potoka stékajícího z hory....
Izaiáš 29:5...z podzemí, z prachu bude znít tvé sípění. Jak prášek ale odletí horda těch cizáků, z hordy těch tyranů...
Izaiáš 33:12...vás pohltí vlastní hněv. Národy budou spáleny na prášek, vykácené trní oheň sežehne. Slyšte, dalecí, co jsem...
Amos 2:1...dost! Za to, že kosti edomského krále spálili na prášek, sešlu na Moába oheň, aby pohltil keriotské paláce....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |