Pozvedání

Hledám varianty 'pozvedání' [ pozvedání (9) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 29:27...nabízet Hospodinu. To bude tvůj podíl. Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání posvětíš. To, co se pozvedá a...
Leviticus 7:34...bude obětovat krev a tuk z pokojné oběti. Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral...
Leviticus 10:14...tvé syny. Tak mi to bylo přikázáno. Také hrudí pozvedání i kýtu odevzdání budete jíst na čistém místě - ty...
Leviticus 10:15...obětí synů Izraele. Kýtu odevzdání a hrudí pozvedání přinesou spolu s ohnivými oběťmi tuku, aby to...
Leviticus 23:12...pozvedne jej v den následující po sobotě. V den pozvedání vašeho snopu připravíte Hospodinu jako zápalnou...
Leviticus 23:15...sobotě, totiž ode dne, kdy jste přinesli snop pozvedání, si odpočítáte sedm plných týdnů. Do dne...
Leviticus 23:17...přinesete jako prvotiny Hospodinu dva chleby pozvedání; budou ze dvou desetin efy jemné mouky pečené s...
Numeri 6:20...zvedáním nabídne Hospodinu. Společně s hrudím pozvedání a kýtou odevzdání jsou tyto věci svatým darem pro...
Numeri 18:18...maso připadne tobě, tak jako ti připadne hrudí pozvedání a pravá kýta. Všechny svaté obětní příspěvky,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |