Pozvedá

Hledám varianty 'pozvedá' [ pozvedat (2) pozvedáš (2) pozvedám (4) pozvedal (1) pozvedá (9) ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 29:27...nabízet Hospodinu. To bude tvůj podíl. Hrudí pozvedá i kýtu odevzdání posvětíš. To, co se pozvedá a...
Deuteronomium 32:40...- z ruky vás nikdo nevyrve! Svou ruku pozvedám k nebia přísahám: Jakože žiji navěky, jakmile...
1. Samuel 2:1...se raduji srdcem svým, v Hospodinu svůj roh pozvedám. Svým protivníkům se teď zasměji, mou radostí je...
2. Samuel 22:49...mi národy. Zprostřed nepřátel vyvádíšpozvedáš nad soky, před násilníkem zachráníš. Proto ...
1. Královská 1:5...o něj, ale král s nic neměl. Tehdy se začal pozvedat Chagitin syn Adoniáš. "Kralovat budu ,"...
Žalmy 18:49...mi národy, zprostřed nepřátel vyvádíPozvedáš nad soky, před násilníkem zachráníš. Proto...
Žalmy 25:1...séla Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, svou duši pozvedám, v tebe, Bože můj, skládám naději. Dej, se...
Žalmy 63:5... chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat. Mou duši nasytí lahodná hostina, hlasitou písní...
Žalmy 75:11...ničemům rohy usekám, spravedlivý své rohy pozvedá!" Pro předního zpěváka, na strunné nástroje....
Žalmy 88:14...bez vzpomínek? však, Hospodine, k tobě hlas pozvedám, naproti jde ti ranní modlitba. Proč jen ,...
Žalmy 89:14...je paže tvá, silná ruka tvá, pravice tvá se pozvedá. Právo a spravedlnost jsou tvého trůnu opora, láska...
Žalmy 89:18...jsi přece ty sám, díky tvé milosti se náš roh pozvedá. Hospodinu patří naše pavéza, Svatému izraelskému...
Žalmy 107:25... Na jeho slovo se strhla bouře, vítr vysoko vlny pozvedal. Stoupali k nebi, padali do hloubek, hrůzou se...
Žalmy 112:9...spravedlnost navždy zůstává, jeho roh se slavně pozvedá. Při pohledu na to zuří ničema, zuby skřípe a celý...
Žalmy 145:14...laskavý. Hospodin podpírá všechny, kdo klesajípozvedá všechny, kdo jsou sklíčení. Oči všech k tobě...
Přísloví 1:20...venku na ulicích volá, na náměstích svůj hlas pozvedá, na rušných nárožích hlasitě vykřikuje, v průchodu...
Přísloví 11:11... koná se oslava. Požehnáním poctivých se pozvedá město, ústy darebáků bývá bořeno. Kdo nemá rozum,...
Izaiáš 5:26...stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřitPozvedá korouhev pro národ zdaleka, od konce světa ho...

Slova obsahující pozvedá: pozvedá (9) pozvedám (4) pozvedání (9) pozvedáš (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |