Pozvané

Hledám varianty 'pozvané' [ pozvanými (1) pozvaným (2) pozvaných (1) pozvaní (1) pozvané (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Samuel 9:13...protože on obětní hod požehnat. Teprve pak se pozvaní dají do jídla. Když vyrazíte hned, zastihnete ho...
1. Samuel 9:22... přivedl je do síně a dal jim čelní místo mezi pozvanými, kterých bylo asi třicet. Samuel řekl kuchaři:...
Sofoniáš 1:7...blízko Hospodinův den! Hospodin oběť připravilpozvané posvětil. "V den Hospodinovy oběti zúčtuji s...
Matouš 22:3...svatbu. Poslal své služebníky, aby svolali pozvané hosty na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Poslal...
Matouš 22:4...tedy ještě jiné služebníky a řekl jim: ‚Povězte pozvaným: Hle, připravil jsem pro vás hostinu. Dal jsem...
Lukáš 14:17...hostů. V čas večeře pak poslal svého sluhu, aby pozvaným řekl: ‚Pojďte, vše je připraveno.' Všichni se...
Lukáš 14:24...je můj dům plný. Říkám vám, že nikdo z původně pozvaných neokusí mou večeři!'" Šly s ním veliké zástupy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |