Pozoruj

Hledám varianty 'pozoruj' [ pozoruji (2) pozoruj (2) pozorovali (2) pozoroval (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 24:21...všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar,...
Exodus 32:9... vyvedl z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je...
Deuteronomium 9:13...odlili si modlu!" Hospodin mi tehdy řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je...
Job 35:5...tvým přátelům: Podívej se k nebi, jen pohlédnipozoruj mraky - jsou vyšší, než jsi ty. Když budeš hřešit,...
Přísloví 6:6...jako ptáče ze sítě! Jdi za mravencem, peciválepozoruj ho a zmoudříš hned! Žádného vůdce mravenec nemá,...
Daniel 7:8... a měla deset rohů. Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný, malý roh a tři z...
Zachariáš 11:11...dne byla zrušena. Obchodníci s ovcemi, kteří  pozorovali, tehdy poznali, že to je slovo od Hospodina....
Skutky 17:23...velmi nábožní lidé. Když jsem se tu procházelpozoroval vaše náboženství, našel jsem také oltář, na němž...
1. Jan 1:1...slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali, čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali - o...

Slova obsahující pozoruj: pozoruj (2) pozoruji (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |