Pozorně

Hledám varianty 'pozorně' [ pozorně (14) ]. Nalezeno 13 veršù.
Nehemiáš 8:3...i ženám, každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal Knize Zákona. Učenec Ezdráš stál na...
Job 32:12...vašim úvahám. Dokud jste hledali správná slovapozorně jsem vás sledoval. Joba však nikdo z vás usvědčit...
Přísloví 5:21...vidí všechny lidské cesty, každý jejich krok pozorně sleduje. Darebáka lapí jeho nepravosti, v provazech...
Přísloví 15:3... Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují. Krotký jazyk je stromem života, je-li však...
Izaiáš 21:7...na oslech, jezdce na velbloudech - je sleduje pozorně, velmi pozorně!" A strážný zvolal: "Na stráži, pane...
Izaiáš 28:23...všude na zemi. Nastavte uši, slyšte můj hlaspozorně slyšte, co říkám vám! Copak oráč pořád oře, aniž by...
Izaiáš 34:1...zbaven vin. Přistupte, národy, to slyšítepozorně to, lidé, sledujte! poslouchá země i všechno v...
Jeremiáš 8:6...stále odvrací? Drží se lži, vrátit se nechtějíPozorně jsem naslouchal, ale nikdo se o tom nezmínil. Nikdo...
Jeremiáš 13:15...ani slitování, nesmiluji se, dokud je nezničím." Pozorně poslouchejte, odložte pýchu, vždyť mluvil Hospodin....
Ezechiel 40:4...a měřicí tyč. "Synu člověčí," řekl mi ten muž, "pozorně se dívej, bedlivě poslouchej a dobře si všímej...
Ezechiel 44:5...člověčí," řekl mi Hospodin, "dobře si všímejpozorně se dívej a bedlivě poslouchej všechno, co ti řeknu...
Skutky 11:6...jako veliká plachta. Když sestoupila ke mněpozorně jsem se do podíval a spatřil jsem čtvernohá...
Skutky 23:1...přivedl Pavla a postavil ho před . Pavel se pozorně rozhlédl po Veleradě a řekl: "Bratři, v každém...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |