Poznáváme

Hledám varianty 'poznáváme' [ poznávejte (1) poznávej (1) poznávat (1) poznáváš (1) poznáváme (2) poznávám (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 37:32...mu ji donést se slovy: "Tohle jsme našliPoznáváš v tom suknici svého syna?" Poznal ji hned: "To je...
1. Letopisů 28:9...jako věčné dědictví. A ty, Šalomoune, synu můjpoznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše...
Žalmy 41:12...mnou, dej, abych vstal a dal jim odplatu! Takto poznávám, že máš rád, když můj protivník nade mnou...
Přísloví 3:6...vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za...
Kazatel 2:14... hlupák však bloudí v tmách." Nyní ale sám poznávám, že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li i hlupáka...
1. Korintským 13:9...umlknou, poznání - to pomine. Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme; jakmile však přijde...
1. Korintským 13:12...v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná...
1. Jan 4:2...vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše...
1. Jan 4:6...kdo není z Boha, neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. Milujme jedni druhé,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |