Pozdvihnu

Hledám varianty 'pozdvihnu' [ pozdvihnu (2) pozdvihne (2) pozdvihl (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Samuel 7:12... se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkůmpozdvihnu tvého potomka, jenž vzejde z tvých beder, a jeho...
1. Letopisů 17:11... se naplní tvé dny a odejdeš ke svým předkůmpozdvihnu tvého potomka, jednoho z tvých synů, a jeho...
1. Letopisů 25:5...králova vidoucího Hemana. Bůh mu zaslíbil, že pozdvihne jeho roh, a tak mu dal čtrnáct synů a tři dcery....
Žalmy 30:2...chrámu. Vyvyšovat budu, Hospodine, tys  pozdvihl, nenechal jsi nepřátele jásat nade mnou!...
Žalmy 102:11...To všechno pro tvůj hněv, pro tvé horlenípozdvihl jsi , abys odmrštil! Mých dnů jak stínu ubývá...
Skutky 13:17...Bůh tohoto lidu, Izraele, vyvolil naše otcePozdvihl tento lid, když pobýval v Egyptě, a vyvedl jej...
Skutky 13:22... Po čtyřiceti letech jej však zavrhlpozdvihl jim za krále Davida, o němž vydal toto svědectví:...
Římanům 9:17... Faraonovi přece Písmo říká: "Proto jsem  pozdvihl, abych na tobě ukázal svou moc a aby jméno bylo...
Jakub 5:15...jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |