Pozůstanou

Hledám varianty 'pozůstanou' [ pozůstanou ]. Nalezeny 3 verše.
Micheáš 5:6... budou šlapat po našich hranicích. Ti, kdo pozůstanou z Jákoba uprostřed mnohých národů, budou jak...
Micheáš 5:7...nedoufá a nezávisí na člověku. Ti, kdo pozůstanou z Jákoba mezi pohany, uprostřed mnohých národů,...
Zachariáš 14:16...všechen dobytek v jejich táborech. Všichni, kdo pozůstanou ze všech těch národů, které přitáhly proti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |