Povzbuzením

Hledám varianty 'povzbuzením' [ povzbuzením (1) povzbuzení (11) ]. Nalezeno 11 veršù.
Skutky 13:15..."Bratři, pokud máte pro lid nějaké slovo povzbuzení, mluvte." Pavel vstal, pokynul rukou a řekl:...
Skutky 15:31...předali dopis. Bratři ho přečetli a měli z toho povzbuzení radost. Juda se Silasem (kteří byli také...
Římanům 15:4...pro naše poučení, abychom díky vytrvalostipovzbuzení, které je v Písmu, měli naději. Kéž vám Bůh...
1. Korintským 14:31...všichni, aby se všem dostalo poučenípovzbuzení. Proroci mohou své puzení...
2. Korintským 1:5...čím více utrpení pro Krista zakoušíme, tím více povzbuzení skrze Krista přijímáme. Když tedy máme soužení,...
2. Korintským 1:6... Když tedy máme soužení, je to pro vaše povzbuzení a spásu, a když jsme potěšováni, je to opět pro...
Filipským 2:1... vedu jej i nadále. Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství...
Filemon 1:7...v Kristu. Tvá láska nám přináší velikou radostpovzbuzení, bratře, neboť jsi potěšil srdce svatých. Proto...
Židům 6:18...lhal, stávají se tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením pro nás, kdo jsme našli útočiště v nabídnuté...
Židům 12:5...nevzepřeli do krve. Copak jste zapomněli na povzbuzení, kterým vás oslovuje jako své syny? "Hospodinovo...
Židům 13:22... Amen. Prosím vás, bratři, přijměte toto slovo povzbuzení; vždyť jsem vám napsal jen krátce. Vězte, že...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |