Povyšuje

Hledám varianty 'povyšuje' [ povyšují (1) povyšuješ (1) povyšuje (5) povyšovat (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 9:17... jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustit? Dávej tedy...
Job 19:5... do chyby vám není nic. Pokud se chcete povyšovat nade mne a moji potupu proti mně obracet, pak...
Žalmy 75:8...nepřijde. Jedině Bůh přece soudcem je - jednoho povyšuje, druhého snižuje. Hospodin drží kalich v ruce své,...
Izaiáš 2:12...pro všechny pyšné nadutce, pro všechny, kdo se povyšují a budou poníženi - pro všechny ztepilé libanonské...
Izaiáš 10:15..." Honosí se sekera nad toho, kdo s sekáPovyšuje se pila nad svého drvoštěpa? Jako by metla mávala...
Matouš 23:12...vás největší, ten bude vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen."...
Lukáš 14:11...poctěn před očima všech hostů. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."...
Lukáš 18:14...tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."...
Římanům 11:18... a tak se nad ty větve nepovyšuj. Chceš-li se povyšovat, věz, že ty neneseš kořen, ale kořen tebe. Možná...
1. Korintským 4:18...v každé církvi, kam přijdu. Někteří se začali povyšovat, jako bych k vám neměl přijít. Ale dá-li Pán,...

Slova obsahující povyšuje: nepovyšuje (2) povyšuje (5) povyšuješ (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |