Povolané

Hledám varianty 'povolané' [ povolaným (3) povolaných (1) povolaný (3) povolaní (3) povolané (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Izaiáš 48:12...jiným nedělím! Slyš , Jákobe, ty, Izraeli, můj povolaný: jsem - jsem ten první a jsem i poslední. ...
Matouš 22:14...Tam bude pláč a skřípění zubů.' Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených." Tehdy farizeové odešli a...
Římanům 1:1...a bez překážek. Pavel služebník Krista Ježíšepovolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium, které Bůh...
Římanům 1:6...došli k poslušnosti víry; k nim patříte i vypovolaní Ježíšem Kristem. Všem Bohem milovaným povolaným...
Římanům 1:7... povolaní Ježíšem Kristem. Všem Bohem milovaným povolaným svatým v Římě: Milost vám a pokoj od Boha, našeho...
1. Korintským 1:1...Ježíše Krista navěky! Amen. Pavel, z Boží vůle povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sostenes církvi...
1. Korintským 1:2...Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíšipovolaným svatým a také všem, kdo na jakémkoli místě...
1. Korintským 1:24...Židy pohoršení, pro pohany bláznovství, ale pro povolané, Židy či Řeky, Krista - Boží moc a Boží...
Židům 9:15...se stal prostředníkem nové smlouvy, aby všichni povolaní mohli přijmout zaslíbené věčné dědictví. U závěti...
Juda 1:1... Juda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakubůvpovolaným, kteří jsou milovaní v Bohu Otci a zachovaní pro...
Zjevení 17:14...neboť je Pán pánů a Král králů - a s ním i jeho povolaní, vyvolení a věrní." Potom mi řekl: "Vody, které...

Slova obsahující povolané: nepovolaného (1) povolané (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |