Povolání

Hledám varianty 'povolání' [ povoláním (1) povolání (6) ]. Nalezeno 7 veršù.
Římanům 11:29...otcům milovaní Boží. Bůh nelituje svých darůpovolání! Vy jste kdysi Boha neposlouchali, ale pro jejich...
Efeským 4:1...prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní,...
Filipským 3:14...se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy...
2. Tesalonickým 1:11...našeho Boha, aby vás uznal za hodné svého povolání a aby mocně naplnil každý váš ušlechtilý záměr i...
2. Timoteus 1:9...evangelium. Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu...
Židům 3:1...proto, moji svatí bratři, společníci v nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání,...
2. Petr 1:10... Bratři, snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení, protože když to budete dělat, nikdy...

Slova obsahující povolání: povolání (6) povoláním (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |