Povinného

Hledám varianty 'povinného' [ povinným (1) povinný (4) povinni (2) povinného (1) povinné (4) ]. Nalezeno 12 veršù.
Soudců 3:15...Benjamínce Gery. Po něm Izraelci poslali svůj povinný dar moábskému králi Eglonovi. Ehud si vyrobil...
Soudců 3:18...(který byl veliký tlusťoch). Po odevzdání povinného daru Ehud propustil ty, kdo dar přinesli, ale sám...
2. Samuel 8:2... Moábci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. David také porazil Hadad-ezera, syna...
2. Samuel 8:6...se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli...
2. Královská 23:33... aby nemohl kralovat v Jeruzalémě, a uložil zemi povinný odvod sto talentů stříbra a talent zlata. Namísto...
1. Letopisů 18:2...a ti se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. David také u Chamátu porazil Hadad-ezera,...
1. Letopisů 18:6...se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli...
2. Letopisů 36:3...vládce v Jeruzalémě sesadil a uložil zemi povinný odvod sto talentů stříbra a talent zlata. Vládce...
Ester 10:1...to bylo zaneseno do knihy. Král Xerxes podrobil povinným odvodům celé vnitrozemí i mořské ostrovy. Veškeré...
Job 40:20...něj vztáhne jen jeho Stvořitel! Hory mu odvádějí povinný poplatek, poblíž dovádí všechna polní zvěř. Do...
Římanům 8:12...ve vás přebývá. Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete;...
Římanům 13:7...se věnují své práci. Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |